Domov Marketing Ekipa Urnik Kontakt

Država olajšala uveljavljanje pravic pri starševskem varstvu

V informacijskem sistemu centrov za socialno delo je vzpostavljena avtomatska povezava med centri in Fursom glede pridobivanja podatkov o plačah oz. osnovah, od katerih so obračunani prispevki za starševsko varstvo. Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi.

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo se izračuna na podlagi podatkov o preteklih plačah, nadomestilih oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo. Delodajalcem po novem za osebe, ki odhajajo na materinski, očetovski oz. starševski dopust, ne bo več treba izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na obrazcu priloga S-1. Te podatke bodo namreč centri za socialno delo pridobili po uradni dolžnosti.

Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega, očetovskega oz. starševskega dopusta pa mora v skladu z zakonoma o delovnih razmerjih in o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

Novost pomeni manj dela ne le za delodajalce, ampak tudi za vlagatelje, ker jim ne bo treba več pridobivati podatkov pri delodajalcu in jih posredovati na center.

vir: 24ur.com