Domov Marketing Ekipa Urnik Kontakt

Večina določb dru??inskega zakonika z dana??njim dnem v uporabo

Z današnjim dnem se bo začela uporabljati večina novosti novega dru??inskega zakonika. Glavna je prenos pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na sodišča. Po določbah zakonika bodo ta odločala o začasnih odredbah in ukrepih trajnejšega značaja, o rejništvu in skrbništvu.

Staršem novi zakonik omogoča, da vnaprej izrazijo voljo, kdo naj skrbi za njihovega otroka v primeru njihove smrti ali trajnejše nezmo??nosti. Starševska skrb, ki nadomešča izraz roditeljska pravica, je lahko v primeru, če otrok ostane brez staršev, dodeljena tudi starim staršem ali drugim o??jim sorodnikom.

Predpis ureja tudi pomoč parom in staršem v te??avah in skupno starševstvo v primeru razveze.

Zakonsko zvezo bo po novem mogoče skleniti tudi le pred matičarjem in brez prič.